Accés obert a la Biblioteca Digital de les Nacions Unides

La Biblioteca Digital de les Nacions Unides (UNDL), ofereix accés a 860.000 documents, publicacions de domini públic i discursos.

Se’ns posa a l’abast un magnífic recurs, des del qual podem accedir a una gran quantitat de documents de diferents tipologia, i en accés obert.

Aquesta bases de dades ofereix una gran varietat de tipus de cerca, amb truncaments limitadors, i també mitjançant registres d’autoritat.

Més informació a larticle de Universo Abierto: La Biblioteca Digital de las Naciones Unidas (UNDL) ofrece acceso a 860.000 discursos, documentos y publicaciones de dominio público)

United Nations Digital Library (UNDL)