Presentació

La Biblioteca Marc de Vilalba és el servei municipal que ofereix l’equipament i els recursos necessaris per facilitar que els ciutadans puguin formar-se al llarg de la vida, informar-se i participar de la vida cultural.

FO_biblioteca-facana

En aquest sentit, la programació es planifica seguint tres eixos bàsics de treball:

  1. Facilitar la formació permanent de les persones al llarg de la vida.
  2. Dinamitzar la lectura i la literatura.
  3. Participar de la vida cultural del municipi.

La Biblioteca – Presentació – Història

PDF -ELS INICIS

Normativa
  • Normativa sobre l’obtenció del carnet d’usuari de la Xarxa de Biblioteques Municipals de la Diputació de Barcelona i l’ús dels serveis bibliotecaris vinculats
  • Normativa d’ús de la Biblioteca Marc de Vilalba de Cardedeu aprovada el 26 d’octubre de 2017
Memòries
Pla d’acció anuals
Acceptació de donatius
Política de col·lecció