Presentació

La Biblioteca Marc de Vilalba és el servei municipal que ofereix l’equipament i els recursos necessaris per facilitar que els ciutadans puguin formar-se al llarg de la vida, informar-se i participar de la vida cultural.

FO_biblioteca-facana

En aquest sentit, la programació es planifica seguint tres eixos bàsics de treball:

  1. Facilitar la formació permanent de les persones al llarg de la vida.
  2. Dinamitzar la lectura i la literatura.
  3. Participar de la vida cultural del municipi.

 

La Biblioteca – Presentació – Història

PDF -ELS INICIS