La col·lecció local d’una biblioteca aplega tots els documents que fan referència a l’àrea territorial on és ubicada. A Cardedeu dins l’àrea de la Col•lecció Local recollim material referent a Cardedeu i, per extensió el Vallès Oriental, La Col·lecció local s’agrupa en tres bloc bàsics:

Arxiu de premsa

Arxiu de premsa

Recull de notícies que feien referència a Cardedeu i publicades a diaris d’abast general.

Fons bibliogràfic

Fons bibliogràfic

Fons editat, també manuscrit, de llibres i altres documents (vídeo, DVD, música,…) que tenen en comú informar sobre temes relacionats amb Cardedeu i la seva comarca.

Hemeroteca

Hemeroteca

Arxiu de revistes i diaris que s’han editat al municipi al llarg de la història.