Espais

FO_sala_infantil

Biblioteca Infantil. Espai dedicat a les primeres edats. Reuneix llibres de coneixements i d’imaginació per a primers lectors i fins als 12 anys. També cinema i música. Destaquem dins la Biblioteca Infantil, l’Espai Familiar. La Biblioteca Infantil també disposa d’ordinadors connectats a Internet

FO_espai_familiar

Espai Familiar. Dins l’àrea de la Biblioteca infantil s’ha dissenyat un espai que facilita als adults la iniciació a la lectura dels seus infants. Dins aquest mateix espai podeu trobar el fons especial anomenat Racó de Pares. Que conté bibliografia de suport a la maternitat, la paternitat i, en general, a la tasca familiar.

Punt TIC. Espai públic d’accés a Internet habilitat per acollir maquinari, programari i perifèrics, que dóna accés a Internet a la ciutadania; des de la biblioteca es realitzen tasques d’orientació, formació i suport mitjançant tallers i xerrades. Fora de les activitats organitzades, aquest espai s’ofereix per a ús individual. Està dotat de 7 ordinadors amb connexió a Internet i software de programari lliure.

Sala d’actes. La Sala d’actes té una capacitat aproximada per a 75 persones. Disposa de projector i pantalla. També equip de so. Està preparada per fer-hi exposicions. És en aquest espai on es desenvolupen la majoria de les activitats que organitza la Biblioteca.

Reserva de la Sala d’actes:

Qualsevol persona o entitat pot fer petició d’ús de la sala d’actes. Només cal que l’activitat s’ajusti als horaris d’obertura de la Biblioteca. L’ús de la sala d’actes està subjecte a preu públic (aprovat en Junta de Govern el 4 i 11 d’abril de 2011 i publicat al BOPB de 2 de maig de 2011):

  • Per a usuaris empadronats a Cardedeu: 50€
  • Per a usuaris no empadronats a Cardedeu: 75€
  • Per a entitats inscrites al Registre d’Entitats de l’Ajuntament de Cardedeu, la cessió és gratuïta.

El procediment per sol·licitar fer ús de la sala d’actes és el següent:

  • Informar a la biblioteca de la data que es vol fer la reserva.
  • Fer una instància a l’Oficina Atenció Ciutadana fent la petició. Caldrà especificar: data, horari, tipus d’activitat i els noms de les persones que se’n faran responsables

 

FO_imatge_i_so

Espai d’imatge i so. Espai dedicat a la música i el cinema. Però també hi trobareu la col·lecció de còmics per adults i novel·la gràfica així com quatre ordinadors (Internet i+) amb accés a Internet. És dins aquest espai on es pot trobar un fons especial que reuneix les pel·lícules projectades al cinema Esbarjo-Verdi de Cardedeu.

FO_sala_revistes

Espai de premsa i revistes. Podeu trobar-hi més de 130 títols de revistes especialitzades: moda, esports, aprenentatge d’idiomes, cinema, fotografia, cuina, viatges, salut, manualitats, etc. També la premsa general i comarcal.

FO_area_general

Espai general. El primer pis de la biblioteca és l’espai d’estudi i treball. Reuneix la major part de la bibliografia que conté la biblioteca: filosofia i psicologia, ciències socials, lingüística, ciències pures, art, esports, literatura, geografia i història. Destaquem els fons especials de: Aprenentatge d’idiomes, Artesania i tècniques artístiques, i Món laboral. També dins el grup de la novel·la destaquem la Novel·la policíaca i el fons de Novel·la Rosa.