Avís legal

Aquest web www.bibliotecacardedeu.cat, és de titularitat de l’Ajuntament de Cardedeu amb NIF P-0804500-G, amb domicili a Plaça Sant Joan, 1. 08440 Cardedeu i telèfon: 938 444 004. L’actualització de continguts del web és responsabilitat del Servei de Biblioteca d’aquest Ajuntament: Biblioteca Marc de Vilalba, carrer del doctor Klein, 101. 08440 Cardedeu. Telèfon: 938 711 417 i adreça de correu electrònic b.cardedeu.mv@diba.cat

Reproducció de continguts propis
Tots els continguts del Portal, entenent per aquests a títol merament enunciatiu, els textos, fotografies, gràfics, imatges, icones, tecnologia, programari, links i altres continguts visuals, audiovisuals o sonors, així com el seu disseny gràfic i codis font (d’ara endavant, els ‘Continguts’), són propietat intel·lectual de la Biblioteca o de tercers amb la corresponent autorització, sense que puguin entendre’s cedits a l’usuari cap dels drets d’explotació reconeguts per la normativa vigent en matèria de propietat intel·lectual sobre aquests, excepte aquells que resultin estrictament necessaris per a l’ús del Portal. Tampoc es cedeix cap dels drets d’explotació, reconeguts per la normativa vigent en matèria de propietat intel·lectual, la difusió que la mateixa Biblioteca faci dels continguts del seu web a les xarxes socials: Facebook, Twitter, Instagram i Youtube.

Protecció de dades personals
Sense prejudici del previst en cadascun dels formularis de la pàgina web, quan l’usuari faciliti les seves dades de caràcter personal, està autoritzant expressament a la Biblioteca Marc de Vilalba al tractament automatitzat de les mateixes per a les finalitats indicades en els formularis.

Quan l’usuari facilita les seves dades per a rebre la biblioagenda, la Biblioteca de Cardedeu incorporarà les dades facilitades per l’usuari en un fitxer de titularitat de l’Ajuntament de Cardedeu degudament comunicat a l’Agència de Protecció de Dades. La Biblioteca de Cardedeu no cedirà o comunicarà a tercers les dades recollides sense consentiment de l’usuari. L’usuari podrà exercir els seus drets d’accés, rectificació, cancel·lació u oposició, comunicant-ho per escrit a l’adreça postal de la Biblioteca, al correu electrònic de la mateixa biblioteca b.cardedeu.mv@diba.cat o al servei de protecció de dades protecciodades@cardedeu.cat.

Referències i enllaços a webs d’altres organitzacions
Algunes pàgines d’aquest web contenen referències o enllaços a webs d’altres organitzacions. La presència d’aquests enllaços té una finalitat informativa, no constituint en cap cas una invitació a la contractació de productes o serveis que s’ofereixin en la pàgina web de destí. L’Ajuntament de Cardedeu no es responsabilitza ni de l’exactitud ni de l’actualització d’aquestes webs externes

Advertiment sobre la utilització de galetes (cookies)
Una galeta és un petit arxiu de dades que alguns llocs web escriuen en la seva unitat de disc quan es visita. Un arxiu galeta pot contenir informació com la identificació d’usuari i el lloc web ho utilitza per a rastrejar les pàgines que vostè a visitat. L’única informació personal que una cookie pot contenir, és la informació que vostè mateix li proporciona.
Una cookie no pot llegir dades de la seva unitat de disc, ni pot ser executada com un codi ni contenir virus.
Consulteu la política de cookies