A Cardedeu en bici i a peu!

... també en patineeeeeeet!

acardedeuenbiciiapeuA Cardedeu en bici i a peu!és la Comissió de mobilitat interescolar, formada per famílies de les Ampes de les 5 escoles de Cardedeu amb l’objectiu d’afavorir l’autonomia i la seguretat dels nens i nenes en els seus desplaçaments cap a l’escola i en el seu dia a dia.
Es pretén:

  • La millora de la seguretat dels escolars en l’entorn més immediat a cadascuna de les escoles del municipi (revisió i adequació de la senyalització, sentits de circulació, etc.)
  • La creació de camins escolars segurs i/o implantació del pedibus (bus a peu) amb l’objecte de promoure una mobilitat tranquil·la i sostenible a peu o en bicicleta.
  • La revisió i ampliació, allà on calgui, de la xarxa de carrils bici completant la connexió de totes les escoles i instituts de Cardedeu.
  • La realització de campanyes de difusió i sensibilització per a la millora general de la seguretat i la mobilitat.

La comissió amplia els seus objectius inicials a tota la ciutadania i a tot el municipi amb la redacció d’un manifest on es recullen propostes que pretenen aconseguir que aquesta mobilitat sigui més sostenible i equilibrada amb la promoció dels desplaçaments a peu o en bicicleta, així com millores en el transport públic, pacificació del transit, ampliació de zones de vianants, etc.

Vols signar el manisfest?

El manifest íntegre es pot llegir i signar en el blog  http://acardedeuenbiciiapeu.blogspot.com.es o directament en suport paper al vestíbul de la Biblioteca de Cardedeu.