Ajuts per als cursos i acreditacions d’idiomes

La Generalitat, mitjançant l’Agència de Gestió d’Ajuts Universitaris i de Recerca (AGAUR), ofereix ajuts per als cursos de terceres llengües que permetin assolir els nivells B1 o B2 del Marc Comú Europeu de referència de les llengües (MECR).

Més informació a: Ajuts per l’estudi de terceres llengües (UB.edu)