ACTIC

Què és l’ACTIC?

ACTIC són les sigles de “Acreditació de Competències en Tecnologies de la Informació i la Comunicació”. La Biblioteca Marc de Vilalba és centre col•laborador per a les proves del certificat ACTIC.

FO_actic
Programa desenvolupat per la Direcció General de Telecomunicacions i Societat de la Informació de la Generalitat de Catalunya, l’ACTIC és un certificat per acreditar la competència digital entesa com la combinació de coneixements, habilitats i actituds en l’àmbit de les tecnologies de la informació i la comunicació que les persones despleguen en situacions reals per assolir objectius determinats amb eficàcia i eficiència.

Pot obtenir l’ACTIC qualsevol persona major de 16 anys després d’haver superat la prova corresponent. Es poden obtenir tres certificats diferents, el bàsic, el mitjà i l’avançat. La nostra funció com a centre col•laborador és la següent:

  • Informar a l’interessat sobre l’ACTIC, i si cal, facilitar-li els tràmits.
  • Supervisar la realització de la prova.
  • Coordinar-nos amb l’Oficina Gestora.
  • Donar informació i resoldre totes les consultes que plantegin els candidats.
  • Posar a disposició dels interessats l’equipament, en les condicions òptimes, per la realització dels tràmits i per l’autoaprenentatge, així com de la prova.

Per ampliar informació sobre l’ACTIC i incriure-us, conèixer el funcionament de les proves així com el cost i exempcions consulteu el portal ACTIC (https://actic.gencat.cat/) també hi trobareu informació per a la preparació dels nivells.

El calendari per a l’any 2022 és:

 

Dimarts 4 de gener a les 10.30 h. Dimarts 7 de juny a les 10.30 h.
Divendres 7 de gener a les 17.30 h. Divendres 1 de juliol a les 17.30 h.
Dimarts 1 de febrer a les 10.30 h. Dimarts 5 de juliol a les 10.30 h.
Divendres 4 de febrer a les 17.30 h. Divendres 2 de setembre a les 17.30 h.
Dimarts 1 de març a les 10.30 h. Dimarts 6 de setembre a les 10.30 h.
Divendres 4 de març a les 17.30 h. Dimarts 4 d’octubre a les 10.30 h.
Divendres 1 d’abril a les 17.30 h. Divendres 7 d’octubre a les 17.30 h.
Dimarts 5 d’abril a les 10.30 h. Divendres 4 de novembre a les 17.30 h.
Dimarts 3 de maig a les 10.30 h. Dimarts 8 de novembre a les 10.30 h.
Divendres 6 de maig a les 17.30 h. Divendres 2 de desembre a les 17.30 h.
Divendres 3 de juny a les 17.30 h.  

Centres de formació:

Material disponible a la Biblioteca

Presentació ACTIC