Política de Privacitat i Protecció de Dades Personals

Tant la privacitat de les dades com la confidencialitat de la informació són aspectes importants per a la Biblioteca de Cardedeu.  Per això, i segons s’estableix en el Reglament general de protecció de dades, Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell del 27 d’abril del 2016 relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades, es posa en coneixement dels usuaris la política duta a terme respecte al tractament i protecció de les seves dades de caràcter personal en l’àmbit de la Biblioteca.

Com i quines dades personals es recullen?

1 – Tractament de dades relatives a la Biblioteca de la Xarxa de Biblioteques Municipals (XBM)

La Biblioteca Marc de Vilalba és una de les biblioteques de la Xarxa de Biblioteques Municipals. L’Ajuntament de Cardedeu ha signat un conveni de col·laboració amb la Diputació de Barcelona per establir les bases de la prestació del servei bibliotecari al municipi.

Des de la Biblioteca de Cardedeu es recullen dades personal a fi de facilitar l’ús dels Serveis que requereixen l’ús del carnet de biblioteca (préstec de documents, accés als ordinadors d’Interneti+ i a la connexió Wi-Fi, Accés a la Biblioteca virtual, Accés a eBiblio) .

Aquestes dades personals seran tractades per la DIPUTACIÓ DE BARCELONA amb CIF P0800000B i domicili a Rambla Catalunya, 126, 08008 Barcelona.

Quin ús en fem  d’aquestes dades personals des de la Biblioteca de Cardedeu?

 • Altes de carnets de biblioteca i duplicats, modificacions de dades personals a la base de dades i resolucions de conflictes amb les penalitzacions
 • Reserves de documents a petició dels usuaris.
 • Avisos telefònics de reserves i préstecs endarrerits.
 • Facilitem els número de carnet de biblioteca prèvia presentació del DNI.
 • Qualsevol altra gestió vinculada al préstec i les reserves de documents

Per a qualsevol esmena o anul·lació d’aquestes dades, dirigiu-vos primer de tot a la Biblioteca Marc de Vilalba: b.cardedeu.mv@diba.cat o personalment a la nostra seu: Carrer del doctor Klein, 101. 08440 Cardedeu. El contacte del delegat de protecció de dades a Diputació de Barcelona és: dpd@diba.cat. Si voleu conèixer  l’ús del tractament de les dades que en fa la Diputació de Barcelona, seguiu aquest enllaç

 

2 – Tractament de dades relatives a les funcions de centre de Certificació ACTIC

La sigla ACTIC (Acreditació de Competències en Tecnologies de la Informació i la Comunicació)  és una la certificació acreditativa de la competència digital, entesa com la combinació de coneixements, habilitats i actituds en l’àmbit de les tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) que les persones despleguen en situacions reals per assolir objectius determinats amb eficàcia i eficiència, emesa per la Generalitat de Catalunya. L’acreditació de les competències i habilitats de l’usuari es realitza mitjançant una prova telemàtica per ordinador que s’avalua automàticament i s’ha de fer en un centre col·laborador i reconegut per la Generalitat.

En aquest cas, la Biblioteca de Cardedeu és un centre col·laborador i reconegut per a l’exercici des d’on poden realitzar-se les proves telemàtiques.  La Biblioteca únicament rep les dades de caràcter personal (nom, cognoms i DNI) dels aspirants, per tal de constatar la seva identitat en realitzar la prova i confirmar-ne l’assistència.

Si voleu conèixer  l’ús del tractament de les dades que en fa la Generalitat de Catalunya, seguiu aquest enllaç. El contacte per a qualsevol incidència que vulgueu trametre és La Direcció General de Serveis Digitals i Experiència Ciutadana, situada a la Via Laietana, 14, 3r, 08003 Barcelona.

 

3 – Tractament de dades relatives a activitats culturals que es realitzen a la biblioteca municipal

Per a la gestió de biblioteca, recollim el consentiment informat dels usuaris ens els  casos següents:

Biblioagenda d’activitats mensual.

 • Finalitat: crear, a partir del consentiment autoritzat i signat individualment, una llista de correu electrònic d’aquelles persones interessades en rebre mensualment les activitats organitzades per la biblioteca.
 • Dades personals que tractarem: nom i cognoms i correu electrònic .
 • Recollida de dades: 1) en format paper a la mateixa biblioteca amb la signatura de l’interessat i es conservaran indefinidament, mentre no hi hagi la petició de baixa del mailing. 2) Des del mateix  web de la Biblioteca amb enllaç a l’aplicació de gestió d’adreces electròniques (Mailchimp).
 • Per donar-se de baixa cal adreçar-se a: cardedeu.mv@diba.cat. Des de l’opció “Donar-se de baixa” a la mateixa newsletter.
 • Responsable del tractament: Ajuntament de Cardedeu. Plaça Sant Joan, 1. 08440 Cardedeu. Tel.: +34938714004. protecciodades@cardedeu.cat cardedeu.cat
 • Base legítima del tractament: consentiment de la persona interessada.
 • Destinataris de les dades: Les dades facilitades no es cediran mai a tercers.
 • Termini de conservació: Aquestes dades es guardaran només el temps necessari per a l’activitat i posteriors finalitats estadístiques.
 • Drets de les persones: Pots exercir els teus drets d’accés, rectificació, supressió i portabilitat, limitació i/o oposició al tractament, o retirada de consentiment, de manera presencial a la Biblioteca Marc de Vilalba de Cardedeu o bé a l’adreça electrònica protecciodades@cardedeu.cat. Si considereu que el tractament de dades personals es contrari a la normativa de protecció de dades, us podeu adreçar al delegat de protecció de dades o podeu presentar una reclamació davant de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (APDCAT) a través de la seva web o per mitjans no electrònics

 

Acceptació d’ús de la imatge personal.

 • Finalitat: Gestionar les imatges captades durant les activitats.
 • Dades personals que tractarem: nom i cognoms, DNI,  de la persona adulta i nom i cognoms dels menors (si s’escau), el correu electrònic i la signatura de qui autoritza. Aquestes dades es recolliran en un formulari en paper i es guardaran indefinidament.
 • Dades personals que tractarem: nom i cognoms, DNI i correu electrònic de l’adult legal. Nom  i cognoms de l’infant.
 • Responsable del tractament: Ajuntament de Cardedeu. Plaça Sant Joan, 1. 08440 Cardedeu. Tel.: +34938714004. protecciodades@cardedeu.cat www.cardedeu.cat.
 • Base legítima del tractament: consentiment de la persona interessada.
 • Termini de conservació: Aquestes dades es conservaran indefinidament.
 • Destinataris de les dades: Les dades facilitades no es cediran mai a tercers.
 • Drets de les persones: Pots exercir els teus drets d’accés, rectificació, supressió i portabilitat, limitació i/o oposició al tractament, o retirada de consentiment, de manera presencial a la Biblioteca Marc de Vilalba de Cardedeu o bé a l’adreça electrònica protecciodades@cardedeu.cat. Si considereu que el tractament de dades personals es contrari a la normativa de protecció de dades, us podeu adreçar al delegat de protecció de dades o podeu presentar una reclamació davant de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (APDCAT) a través de la seva web o per mitjans no electrònics.

Micro Jocs Florals Santa Jordina.

 • Finalitat: Gestionar la participació en el certamen dels Micro Jocs Florals Santa Jordina.
 • Dades personals que tractarem: nom i cognoms, DNI, adreça postal, núm. de telèfon i  el correu electrònic.
 • Recollida de dades: Les dades personals, així com els textos que es presenten es recolliran mitjançant formulari de Google Drive del compte de la Biblioteca. Les dades de caràcter personal dels guanyadors es guardaran indefinidament per a finalitats estadístiques i de memòria de l’activitat i es mostraran públicament al web de la Biblioteca.
 • Base legítima del tractament: consentiment de la persona interessada.
 • Termini de conservació: Aquestes dades es conservaran indefinidament.
 • Destinataris de les dades: Les dades facilitades no es cediran mai a tercers.
 • Responsable del tractament: Ajuntament de Cardedeu. Plaça Sant Joan, 1. 08440 Cardedeu. Tel.: +34938714004. protecciodades@cardedeu.cat
 • Drets de les persones: Pots exercir els teus drets d’accés, rectificació, supressió i portabilitat, limitació i/o oposició al tractament, o retirada de consentiment, de manera presencial a la Biblioteca Marc de Vilalba de Cardedeu o bé a l’adreça electrònica protecciodades@cardedeu.cat. Si considereu que el tractament de dades personals es contrari a la normativa de protecció de dades, us podeu adreçar al delegat de protecció de dades o podeu presentar una reclamació davant de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (APDCAT) a través de la seva web o per mitjans no electrònics.

 

Premis Finestra.

 • Finalitat: Gestionar la participació en els Premis Finestra.
 • Dades personals que tractarem:   correu electrònic i noms dels participants.
 • Recollida de dades: Les dades personals, així com els vídeos que es presenten es recolliran mitjançant formulari de Google Drive del compte de la Biblioteca. Les dades dels guanyadors i la dels participants restaran oberts al públic a Youtube des del compte de la Biblioteca indefinidament per a finalitats estadístiques i de memòria de l’activitat.
 • Responsable del tractament: Ajuntament de Cardedeu. Plaça Sant Joan, 1. 08440 Cardedeu. Tel.: +34938714004. protecciodades@cardedeu.cat cardedeu.cat
 • Base legítima del tractament: consentiment de la persona interessada.
 • Destinataris de les dades: Les dades facilitades no es cediran mai a tercers.
 • Responsable del tractament: Ajuntament de Cardedeu. Plaça Sant Joan, 1. 08440 Cardedeu. Tel.: +34938714004. protecciodades@cardedeu.cat
 • Drets de les persones: Pots exercir els teus drets d’accés, rectificació, supressió i portabilitat, limitació i/o oposició al tractament, o retirada de consentiment, de manera presencial a la Biblioteca Marc de Vilalba de Cardedeu o bé a l’adreça electrònica protecciodades@cardedeu.cat. Si considereu que el tractament de dades personals es contrari a la normativa de protecció de dades, us podeu adreçar al delegat de protecció de dades o podeu presentar una reclamació davant de l’Autoritat Catalana de Protecció de Dades (APDCAT) a través de la seva web o per mitjans no electrònics.

 

També t’informem que tractarem aquelles dades addicionals que voluntàriament ens facilitaràs durant relacions i interaccions futures, incloses les xarxes socials o altra tipus d’aplicació. Aquestes dades depenen de la teva pròpia configuració de privacitat, ús de la xarxa social o aplicació, així com de les polítiques de privacitat pròpies de cada xarxa social o aplicació, per la qual cosa et recomanem llegir-les amb atenció abans de facilitar-nos dades a través d’aquestes xarxes socials o aplicacions.

 

Aquestes dades personals seran tractades per l’Ajuntament de Cardedeu – Biblioteca Marc de  Vilalba, amb CIF P-0804500-G i domicili a la Plaça Sant Joan, 1. 08440 Cardedeu. Podeu consultar la informació addicional i detallada sobre protecció de dades en la web de l’Ajuntament de Cardedeu < https://www.cardedeu.cat/altres-continguts/proteccio-de-dades/>

Per a qualsevol esmena o anul·lació de les vostres dades, podeu dirigir-vos també a la Biblioteca Marc de Vilalba: b.cardedeu.mv@diba.cat o personalment a la nostra seu: Carrer del doctor Klein, 101. 08440 Cardedeu

El contacte del delegat de protecció de dades és: Serveis d’Assistència Municipal i Suport Estratègic – DPD Ens Locals Diputació de Barcelona. Recinte Mundet. Edifici Migjorn, bloc B, 2a planta. Passeig de la Vall d’Hebron, 171 08035 Barcelona. Telèfon: 934 726 500. Correu electrònic dpd.ajcardedeu@diba.cat