Relibrea: llibres de text i acadèmics de segona mà

Relibrea és una pàgina web d’intercanvi i compra / venda de llibres de text de segona mà. S’hi poden trobar llibres des de primària fins universitaris, passant per oposicions i idiomes.
Registrar-se a la web és gratuït i qui estipula el preu de venda és el venedor, tot i que també hi pot haver intercanvis o donatius, cosa que dependrà del comprador i del venedor, que es posaran en contacte i arribaran a un acord.

És una web de nivell estatal, però es pot filtrar per província, i després d’aquesta selecció podem filtrar pel tipus de llibre que ens interessa trobar, i la població on volem trobar-ho. Es poden fer cerques de títol, autor, isbn, etc.

Aquest web va ser creada per dos estudiants universitaris, un espanyol i un danès, que van veure-li la utilitat, que també havien vist en els països nòrdics, on aquestes webs ja fa temps que funcionen i amb molt d’èxit.

Una bona manera de re-aprofitar els llibres, donar-los una segona vida, i estalviar diners.

Més informació:
Relibrea (web oficial).
Ahorra en los libros de texto: Relibrea (article de bloc personal)