Escola i República: el record d’un somni perdut

La setmana del 12 al 14 d’abril el Museu de Cardedeu Cardedeu organitza les primeres Jornades de Memòria Democràtica dedicades a l’escola en temps de la República. Época on van coincidir la il·lusió de trobar eines per millorar la societat i la cultura amb la finalitat de modernitzar la societat catalana. En l’aspecte educatiu es va iniciar una esplendorosa renovació pedagògica que es proposava capgirar els mètodes d’ensenyament en tots els nivells educatius.

“A Catalunya ara floreixen plenament aquelles propostes i iniciatives que des de començament de segle s’han anat gestant. Certament no es parteix de zero. El terreny és adobat gràcies al treball dels mestres públics que, a començament de segle, inicien un moviment de renovació. Són moltes les institucions i les activitats que han anat deixant aquest pòsit que ara permet aquesta renovació educativa: les «Converses Pedagògiques» dels mestres públics; l’obra de la Mancomunitat; els assaigs pedagògics, (…) el treball de l’Associació Protectora de l’Ensenyança Catalana…En una paraula, el marc pedagògic està preparat per a una renovació pedagògica en profunditat.

És en aquest marc polític que es fa possible la renovació pedagògica, que cal contemplar la creació de l’Escola Normal de la Generalitat. (…) L’Escola Normal funcionarà en règim coeducatiu i es regeix pels principis de l’Escola Nova. És influïda per les teories pedagògiques més importants del moment: Decroly, Piaget, Cousinet, Dewey, Spranger… i pel pensament de la Institución Libre de Enserïanza, ja que bona part del seu professorat ha rebut formació a la Escuela Superior del Magisterio, de Madrid.”

Font: Marquès i Sureda, Salomó. L’ensenyament a la Catalunya. [En línia]

Si voleu entrar el somni de modernització social i cultural que proposà la República i en especial en l’aspecte d’innovació en els mètodes d’ensenyament, us deixem algunes lectures:

Bosch, Pere. La República catalana : 14 d’abril de 1931. Rosa dels Vents, 2022

Navarro, Ramon. L’educació a Catalunya durant la Generalitat 1931-1939. Edicions 62, 1979

González Agápito, Josep. Tradició i renovació pedagògica, 1898-1939 : història de l’educació a Catalunya. Abadia de M., 2002

Portell, Raimon; Marqués, Salomó. Els mestres de la República. Ara Llibres, 2006

Besalú, Costa, Xavier i altres. Rosa Sensat: quan l’educació s’arrela a la vida”. Associació de Mestres Rosa Sensat, 2023

Marquès Sureda, Salomó. 1939: l’exili del magisteri de Catalunya. Associació de Mestres Rosa Sensat, 2019

Altres lectures que trobareu a l’exposició

  • Casanovas i Prat, J. “L’ensenyament agrícola a Catalunya (1912-1939)”. Recerques: Història, Economia, Cultura. Núm. 37 (octubre de 2009), p. 81-108. [En Línia]
  • Monés i Pujol-Busquets, Jordi. “Quatre pinzellades sobre el batxillerat durant la 2a. República Espanyola: el cas català”. Educació i Història: revista d’història de l’educació, Núm. 2 (1995), p. 63-74. [En Línia]
  • Molero Pintado, Antonio. “El pensament educatiu republicà, utopia o realitat?”. Educació i Història: Revista d’Història de l’Educació. Núm. 11 (gener-juny, 2008), p. 12-31 [En línia]
  • Pla Boix, Anna Maria. (2020). “Llengua a l’escola catalana durant la II República: marc normatiu d’una acció prioritària de govern”. Revista de Llengua i Dret, Journal of Language and Law, 73, 113-132. [En línia]
  • Portell, Raimon; Marquès, Salomó. Els mestres de la República en imatges. Ara Llibres, 2007
  • Tiana, Alejandro. Las misiones pedagógicas: educación popular en la segunda República. Catarata, 2021

Ideòlegs i ideòlogues de la renovació pedagògica:

  • Dewey, John. Democràcia i escola. Eumo, 1985
  • Ferrer i Guàrdia, Francesc. L’escola moderna: explicació pòstuma i abast de l’ensenyament racionalista. Eumo, 1990
  • Homs, Eladi. Articles pedagògics. Eumo, 2002
  • Foschi, Renato. Maria Montesori. Octaedro, 2014
  • Marquès i Sureda, Salomó. L’ensenyament a la Catalunya. [Conferència pronunciada el dia 18 d’abril de 1986, a l’Antic Hospital de Sant Roc, de Valls, dins dels actes del Centenari del naixement de l’Eladi Homs.][En línia]
  • Sensat, Rosa. Vers l’Escola Nova. Eumo, 1996

L’escola republicana al Vallès Oriental

El somni de modernitzar la societat catalana,  s’iniciava amb la reforma de l’ideari pedagògic i es concretava en l’ensenyament a les escoles amb uns mestres formats per a ensenyar des de la pedagogia activa. Podem trobar alguns estudis històrics al Vallès Oriental:

L’Associació Protectora de l’Ensenyança Catalana

L’Associació Protectora de l’Ensenyança Catalana, fou una entitat fundada l’any 1898 amb l’objectiu d’impulsar el model d’escola catalana.  Durant la Segona República va agafar molta empenta i sota l’ampara de l’Ajuntament de Barcelona i la Generaltat Repúblicana va impulsar projectes de suport a la Renovació Pedagògica: subvencionar les escoles que es creaven, atorgar beques a infants, organitzar colònies escolars, i dirigir l’edició de textos escolars en català. Aquests en son alguns exemples:

Lectures manuscrites. (1933)

Lliçons de coses. (1933)

Llibre de natura. (1936)