No Perdis el Tren, 2017: bases del concurs

Un any més les biblioteques (PIT) Punt Turisme Informació , en la col·laboració de Renfe, ofereixen als seus usuaris l’oportunitat de participar en el sorteig de cinc passis Interrail de 2a classe
per a dues persones:

      • 2 Interrail Global Pass Flexi de 5 dies en 15.
      • 2 Interrail Global Pass Flexi de 10 dies en 1 mes.
      • 1 Interrail Global Pass continu de 22 dies.

Tots aquells usuaris, majors d’edat (de 18 a 59 anys) que a partir del 15 de maig agafin en préstec una guia o revista de viatge, podran omplir una única butlleta per participar en el sorteig dels passis Interrail.

Els passis s’emetran en les modalitats: Jove (menys de 28 anys) o Adult (de 28 a 59 anys). Un cop emès el passi no s’admetran canvis ni el reembossament pel seu valor metàl·lic. El passi és personal i intransferible.

Cada biblioteca ofereix un total de 65 butlletes de participació. La setmana del 26 de juny es farà el sorteig entre els participants de totes les biblioteques.

Els passis dobles són vàlids per iniciar el viatge fins al 31 de desembre de 2017 i només s’atendran peticions d’emissió rebudes amb una antelació mínima de 20 dies respecte a la data d’inici del viatge.

Per emetre el passi és necessari que el viatger faciliti a Renfe el nom i cognoms tal i com apareix en el DNI, el número de DNI i país de residència, la data de naixement i la data a partir de la qual es vol iniciar el viatge.

Segons les normes d’Interrail, el viatger ha de tenir residència permanent en un país europeu durant almenys els 6 mesos previs a l’emissió.
Renfe refusa qualsevol responsabilitat en el procés d’assignació de passis. Les dades de caràcter personal tindran exclusivament la finalitat de poder contactar amb els guanyadors dels premis. En cap cas seran objecte d’emmagatzematge en fitxers, cessió a tercers, ni per a ús propi de les biblioteques.

Més informació: http://www.renfe.com/viajeros/viajes_internacionales/interrail.html

**Les biblioteques participants en el projecte Turisme Informació treballen per promoure nous marcs de col·laboració i de relació amb institucions i agents productius relacionats amb el turisme local. Impulsar i liderar el prestatge virtual de turisme de la Biblioteca virtual. I promocionar i donar suport als centres d’interès relacionats amb el turisme a les biblioteques de la Xarxa de Biblioteques Municipals de la Diputació de Barcelona