Dinars de tàper

  • Any: 2005
  • Editorial: Mina
  • Sinopsi: