El senyal de la pèrdua

  • Autor: Maria-Mercè Marçal
  • Any: 2014
  • Editorial: Empúries
  • Llengua: catalana
  • Sinopsi:

    A partir de l’agost del 1996, poc després que li diagnostiquessin un càncer, Mara-Mercè Marçal es va posar a escriure un dietari centrat en l’experiència de la malaltia. A tongades i amb llargues intermitències, el dietari arriba fins a pocs mesos abans de la mort de l’autora (5 de juliol del 1998). La llibreta en què està escrit comprèn també esborranys de poemes, alguns dels quals són versions prèvies de poemes finalment incorporats al llibre pòstum Raó del cos (2000).