El treball de recerca. Metodologia, recursos i propostes pràctiques per elaborar i presentar pas a pas una recerca