Electrotecnia

  • Autor: Jesús Enrique Ruiz i Jacinto Díaz
  • Any: 2015
  • Editorial: Paraninfo
  • Llengua: castellana
  • Sinopsi:

    L’auge que en la última dècada han experimentat les instal•lacions solars fotovoltaiques ha permès completar el desenvolupament d’aquesta tecnologia emergent, que es culmina en la realimentació de les experiències obtingudes en la operació i manteniment d’aquests sistemes.
    Aquest manual aborda temes previs a l’exposició de la tecnologia solar fotovoltaica.