Los libros de autoayuda ¡vaya timo!

  • Autor: Eparquio Delgado
  • Any: 2014
  • Editorial: Laetoli
  • Llengua: castellà
  • Sinopsi:

    La idea de “tu pots”  ha estat fins ara l’objectiu de la majoria dels anàlisis crítics dels llibres d’autoajuda, sobretot per reduir qualsevol problema  a les seves manifestacions subjectives. En consonància amb l’individualisme cultural propi del l’anomenat capitalisme tardà, els llibres d’autoajuda limiten els problemes a les seves conseqüències psicològiques, atribuint  l’èxit o el fracàs exclusivament a les accions de la persona i ignorant les causes externes o materials, que en molts casos no poder ser afrontades sense recórrer a els altres, a la política o a l’acció grupal.