Padres destronados, la importancia de la paternidad

  • Autor: María Calvo
  • Any: 2014
  • Editorial: Toromítico
  • Llengua: Castellà
  • Sinopsi:

    Aquest llibre denuncia un fet del qual no se’n parla però del que les seves conseqüències són cada vegada més patents: el descrèdit del paper del pare, l’eclipsi de la paternitat i infravalorar la importància de la funció paterna en l’equilibri personal dels fills. Durant anys s’ha perseguit l’emancipació de la dona, i això ha provocat un efecte col•lateral amb que ningú comptava: certa indiferència, gairebé menyspreu, cap als homes i acabar-los desterrant a segon pla.