BiblioLab
El fanzine modest: taller per a joves i adults

Introducció al fanzine, és a dir, a una publicació amateur realitzada per aficionats, amb pocs mitjans i que tracta de temes culturals (música, còmic, etc.) alternatius. El taller consisteix en una explicació del procés global per generar un fanzine: idea, esbossos, formalització, paginació, maquetació, enquadernació, distribució… i des d’un enfocament teòric-pràctic. El taller finalitza amb una autoedició realitzada per cada participant (si decideixen treballar individualment)

Públic: per a joves a partir de 12 anys i adults
Durada: 4 hores
Taller a càrrec de la Fanzinoteca La Modesta
Activitat gratuïta. És necessari fer la inscripció en aquest formulari