Els primers passos amb l’ordinador i internet

Què  aprendràs  en aquest  taller?
Perdràs la por a l’ordinador i el podràs utilitzar de forma autosuficient i autònoma per poder portar a terme la recerca activa de feina amb els mitjans i procediments actuals, les pàgines web i el correu electrònic
Calendari:  18,19, 20,21,22,25 de Setembre de 2017

Per a inscripcions: envieu un correu a cf@cardedeu.cat (NIF/NIE+Nom) o bé
truqueu a 938 41 88 14