Curs d’Openshot

Openshot, és un editor de vídeo de codi obert. El projecte va ser iniciat a l’agost de 2008 per Jonathan Thomas amb l’objectiu de crear una eina gratuïta d’edició de vídeo fàcil de fer servir.  El taller consta de vàries i sessions i aprendrem a crear un senzill projecte de vídeo per veure’n la facilitat d’ús.
Calendari: del 16 de gener al 26 de març, els dijous de 10h a 12h
Taller a càrrec de Francesc Ricós
Taller gratuït amb places limitades.  Inscripcions