(De)construint identitats

  • Autor: Ricard Alonso Vicent, Sílvia Ayala Rubió.
  • Any: 2012
  • Editorial: Graó, Fundació Escola Josep Carol, Escoltes Catalans
  • Llengua: Català
  • Sinopsi:

    Aquest llibre pretén posar l’èmfasi en com cada persona pertany a un o diversos grups culturals i en com es forja la seva identitat. Per fer-ho proposem activitats que no promouen la renúncia al bagatge personal i cultural de ningú sinó que pretenen desenvolupar la capacitat de comprensió des de la convivència i l’empatia.