Recursos per fer un treball acadèmic

Sempre hi ha un moment, o varis, en la nostra vida en què ens hem d’enfrontar a un repte que, de bones a primeres ens sembla complicat i llarg, com és la realització d’un treball de final de curs, de final de màster, de doctorat o grau.

Com estructurem el treball, com comencem a buscar la informació i com organitzem tot un llistat de referències i cites, que no totes aprofitarem, però de bones a primeres les volem guardar totes.

Hem volgut ajudar-vos fent una breu guia amb recursos, tant en paper com en format electrònic, que us poden ser d’utilitat en la tasca de recerca i elaboració del treball o projecte.

Guia de recursos per l’elaboració d’un projecte o treball acadèmic

A internet

Gestors de referències i citacions bibliogràfiques

Mendeley: és un gestor bibliogràfic que combina una versió web i una versió escriptori. Incorpora eines de la web 2.0, el que permet compartir les referències bibliogràfiques amb els contactes i veure i navegar pels continguts pujats pels altres usuaris. Permet gestionar i compartir documents d’investigació. I extreure metadades i referències dels articles en pdf.

LO-mendeley

 

Citeulike: es tracta d’un gestor web, en línia, i social, de referències que permet emmagatzemar, organitzar i compartir els articles que es llegeixen. La informació es guarda a un servidor que garanteix l’accés des de qualsevol ordinador amb connexió a internet.

LO-citeulike
Zotero: és un gestor de referències de software lliure i llicències oberta, amb el qual es treballa en l’entorn web. Es tracta d’una extensió del navegador Mozilla Firefox i només pot treballar amb aquest. Permet obtenir referències, citar, ordenar i compartir treballs d’investigació. També permet exportar les dades en diferents estils de cites i bibliografies.

LO-zotero