R-Evolució del sistema educatiu

Res es pot entendre si no és a la llum de l’evolució; no som una espècie acabada, estem devenint dia a dia. Evoluciona la cultura, les societats, la tecnologia; evolucionen els valors, evoluciona la consciència… Ens podem preguntar de què depenen els canvis evolutius, qui o què els genera i com podem afavorir algun canvi en l’educació, que és l’àmbit que ens ocupa. Quin tipus d’evolució necessitem?

Howard Gardner, pare de la teoria de les intel·ligències múltiples, s’està qüestionant moltes coses de la seva pròpia tesi. Es planteja el fet que els polítics que han ocasionat grans barbaritats, com la guerra d’Iraq o altres massacres, poden tenir molt desenvolupades les intel·ligències múltiples, però no han tingut escrúpols a l’hora de fer-ho. Ell i els seus col·legues ara investiguen on radica la intel·ligència del bé comú.

El títol del nostre llibre, R-Evolució del sistema educatiu, és un joc de paraules que en si mateix amaga la solució.

 

Dirigir personas: la madurez del talento

Aquest llibre parla de les persones en les empreses. L’objectiu que persegueix és desplegar una caixa d’eines que ajudi a cuidar allò més preuat que un directiu té a les seves mans, entenent per cuidar des de seleccionar  adequadament fins a acomiadar oportunament, si aquest fos el cas; passant pel desenvolupament personal, l’avaluació de l’acompliment, l’estimació del potencial, la promoció, la retribució i, en síntesi, el que suposa un lideratge cabal.

 

Marketing online 2.0

Per ningú és un secret que Internet ha canviat les relacions d’institucions i empreses amb els seus clients. Mai abans els usuaris havien pogut assimilar tanta informació, ni compartir-la a tal escala, ni generar tant d’impacte.

Aquest llibre està pensat per ajudar a professionals i emprenedors a traçar amb èxit el seu propi pla de màrqueting online. Suposa un excel·lent i amè punt de partida per facilitar la tarscisió de conceptes tradicionals del màrqueting a l’àmbit d’Internet, de manera natural i didàctica.

 

Suníes y chiíes: los dos brazos de Alá

Tot i que l’islam i el món musulmà acaparen cada dia milers de pàgines de diaris i minuts a la ràdio i la televisió, és encara un univers estrany en la zona del món que es coneix com a Occident. La religió i la comunitat deixada pel profeta Mahoma en el segle VII han evolucionat i s’han escindit en diverses branques i en corrents que testimonien més de 1.500 milions de fidels en el món.